Decyzja administracyjna jako forma sprawowania nadzoru nad uchwałami organów stanowiących instytutu badawczego(streszczenie)

 

Administrative decision on the repeal of the resolution of scientific council of research institute (summary)

 

Административное решение как форма осуществления Надзора над решениями органов, входящих в состав Исследовательского института (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 11:45 - Monika Popek