Sytuacja uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w świetle regulacji prawno-międzynardoowych (streszczenie)

 

Internally displaced persons in Ukraine - the impact of public international law on human rights protection (summary)

 

Ситуация внутренних беженцев на Украине в свете Международно-правовых регулировании (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 11:50 - Monika Popek