Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., II OSK 3025/15, LEX nr 2390501 (streszczenie)

 

Gloss on Supreme Administrative Court Judgment of 31 AUGUST 2017, II OSK 3025/15, LEX 2390501 (summary)

 

Анализ приговора Главного Административного Суда от 31 Августа 2017 г., II OSK 3025/15, LEX № 2390501 (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 11:54 - Monika Popek