Dwa oblicza zasady przezorności w procesie inwestycyjno-budowlanym (streszczenie)

 

Two faces of the precautionary principle in investing and building process (summary)

 

Две стороны принципа предосторожности в инвестиционно-строительном процессе (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019, godz. 15:23 - Monika Popek