Health tourism and cross-border healthcare in the European Union (summary)

 

Turystyka medyczna i transgraniczne usługi medyczne w UE (streszczenie)

 

Медицинский туризм и трансграничная медицинская помощь в Европейском союзе (peзюме)

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2019, godz. 14:54 - Monika Popek