Nadanie pierwszego statutu niepublicznej szkole wyższej (streszczenie)

 

Bestowal of the First Statutes upon a Nonpublic University (summary)

 

Предоставление первого устава непубличной высшей школе (Резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2019, godz. 08:29 - Monika Popek