Bezpieczeństwo i porządek publiczny a konstytucyjna ochrona pokojowych zgromadzeń - rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego przed sejmem w grudniu 2016 r. - Studium przypadku w tle z niemieckim prawem o zgromadzeniach (streszczenie)

 

Safety and public order against constitutional protection of peaceful assemblies – spontaneous assembly dismantling at the parliament sit in December 2016 – case study with German law of assemblies in the background (summary)

 

Общественный безопасность и порядок, а также конституционная защита мирных собраний решение спонтанного собрания перед сеймом в декабре 2016 г. Исследование случая на фоне немецкого права о собраниях (Резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2019, godz. 08:31 - Monika Popek