Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie (streszczenie)

 

Horatian mala carmina and the Freedom of Speech of a Poet in Roman Law (summary)

 

Горациевское mala carmina и свобода слова поэта в римском праве (pезюме)

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2019, godz. 14:54 - Monika Popek