O zakresie normatywnym podmiotu przestępstwa nadużycia władzy (streszczenie)

 

The scope of the normative subject of crime of abuse of power (summary)

 

Нормативная сфера субъекта преступления в злоупотреблении властью (pезюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:11 - Monika Popek