Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego (streszczenie)

 

General principles of administrative enforcement proceedings (summary)

 

Общие принципы исполнительного административного производства (Резюме)

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2019, godz. 12:13 - Monika Popek