Wojna na Ukrainie a wolność pracy. Czy ukraińskie prawo prasowe spełnia standardy międzynarodowe w warunkach wojny propagandowej z Rosją?

 

The war in Ukraine and press freedom. Is the Ukrainian press law complies international standards in terms propaganda war with Russia? (summary)

 

Война в Украине и свобода прессы. Выполняет ли украинский закон о прессе международныe стандарты в ситуации пропагандистской войны с Россией? (pезюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:20 - Monika Popek