Układ o stowarzyszeniu Ukraina – UE jako wyraz wsparcia ze strony Unii dla ochrony praw człowieka w kontekście wojny na Ukrainie

 

Ukraine – EU Association Agreement as a sign of EU support for the protection of human rights in the context of the war in Ukraine (summary)

 

Договор об ассоциации Украина – ЕС как выражение поддержки со стороны Союза для защиты прав человека в контексте войны в Украине (pезюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:27 - Monika Popek