Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r.

 

Safe country of origin concept and assessment of its application to Ukraine in the light of the 2014 year’s events (summary)

 

Концепция безопасной страны происхождения и оценка еe применения в отношении к Украине в свете событий 2014 года (pезюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:28 - Monika Popek