Glosa do wyroku ETPC w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie z dnia 5 lutego 2015 r. skarga nr 22251/08

 

Gloss to the judgment of the Grand Chamber of the ECHR on Bochan against Ukraine (No. 2) of 5 February 2015., Application No. 22251/08 (summary)

 

Комментарий к решению Большой Палаты по делу Бочан против Украине (№ 2) от 5 февраля 2015 г., жалоба № 22251/08 (pезюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:33 - Monika Popek