Zespół dziecka maltretowanego a obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej (streszczenie)

 

Child abuse syndrome and the obligation to keep medical confidentiality (summary)

 

Синдром избитого ребенка и обязанность хранить врачебную тайну (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 14:18 - Monika Popek