Sędziowski wymiar kary po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. nowelizującej Kodeks karny (streszczenie)

 

Magnitude of penalty after the entry into force of the bill amending the Penal Code from February 20, 2015 (summary)

 

Cудебной приговор после вступления в силу закона от 20 февраля 2015 г. изменяющего Уголовный кодекс (pезюме

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 11:41 - Monika Popek