Dokonane oraz projektowane zmiany w polskiej regulacji dotyczącej ratownictwa medycznego – wybrane zagadnienia (streszczenie)

 

Changes proposed and implemented in Polish regulations concerning emergency medical services – selected issues (summary)

 

Осуществленные и проектированные изменения в польском регулировании касательно спасательной медицинской службы – избранные вопросы (peзюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019, godz. 14:37 - Monika Popek