Środki karne w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. (streszczenie)

 

Penal measures in the light of the amendments to the Criminal Code of 20 February 2015 (summary

 

Карательные меры в свете изменения Уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г. (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:05 - Monika Popek