Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-29/14 Komisja Europejska przeciwko Polsce z dnia 11 czerwca 2015 r. (streszczenie)

 

Gloss to the judgment of the Court of Justice of the European Union, Case C-29/14 European Commission v Poland of 11 June 2015 (summary)

 

Комментарий к решению Судa Справедливости Европейского Союза в деле С-29/14 Европейска Комиссия против Польши oт 11 июня 2015 г. (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:08 - Monika Popek