Geneza i ewolucja procesów z udziałem ław przysięgłych w amerykańskim systemie prawnym 

 

Origins and Development of a Jury Trial in American Legal System (summary)

 

Происхождение и эволюция процессов с участием присяжных судов в правовой системе США (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:10 - Monika Popek