Konkordaty Jana Pawła II (streszczenie)

 

Concordats of John Paul II (summary)

 

Конкордаты Иоанна Павла II (peзюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2019, godz. 12:17 - Monika Popek