zdjecie_a._kowalska-rozylo

 

1.Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

Dr Anna Kowalska-Różyło, adiunkt, Instytut Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

 

2.W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: Gordon Academic College of Education, Izrael

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Miałam bardzo dobre doświadczenia z wcześniejszych wyjazdów, zajmuję się edukacją międzykulturową i interesuję się tradycyjną kulturą żydowską. Erasmus w wielokulturowej, izraelskiej Hajfie był więc dla mnie niezwykłą szansą. Dodatkowo prowadzenie zajęć tak blisko najświętszych miejsc chrześcijaństwa (i dwóch pozostałych religii monoteistycznych) było niecodzienną zachętą, wiedziałam, że to będzie podróż życia.

 

4.Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Dla mnie to przede wszystkim był czas obserwacji. Wiele twierdzeń edukacji międzykulturowej jest obecnie w Europie kontestowanych, tym bardziej byłam ciekawa, jak faktycznie wygląda życie i jak funkcjonują uczelnie i edukacja w Izraelu, jak oni radzą sobie z wielokulturowością?

Osobnym i bardzo istotnym doświadczeniem był sam fakt przebywania w Ziemi Świętej. Prowadzę m.in. zajęcia z pedagogiki katolickiej, więc doświadczenia z Izraela także w tym wymiarze będę mogła wykorzystać w pracy ze studentami.

Oczywiście rozwinęłam kompetencje językowe, kulturowe i organizacyjne, pojawiły się nowe pola badawcze do eksploracji (np. adekwatność języków przekazywania doświadczenia Holokaustu, dziedzictwo poetów polsko-żydowskich w literaturze dla dzieci, obraz Polski w Izraelu i Izraela/ współczesnych Żydów w Polsce), zyskałam nowe kontakty do badań porównawczych.

Gościnną i bardzo nowoczesną Hajfę wszystkim polecam.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Każdy wyjazd, każde zetknięcie z nowym środowiskiem, a zwłaszcza z odmienną kulturą bardzo poszerza perspektywę oglądu i rozumienia świata. W ramach wyjazdów erasmusowych nie poznajemy jednak danego kraju jak turyści, z zewnątrz i tylko od najładniejszej strony. Mamy szansę poznać życie w danym kraju i pracę na uczelni niejako z pierwszej ręki, spotykamy się bowiem ze studentami i naukowcami, dwiema grupami bardzo niezależnymi w swoich poglądach. Na przykładzie pedagogiki mogę powiedzieć, że nawet sam zakres jej nauczania w różnych krajach jest różny, tym bardziej wiele stosowanych metod. Dlatego naprawdę każdy taki wyjazd jest zawsze dawką inspiracji metodycznych i merytorycznych, podglądamy nowości lub umacniamy się w przekonaniu, że coś robimy skuteczniej, ze zdobytych doświadczeń korzystamy w naszym rozwoju zawodowym, także w dydaktyce. I można przyjechać z nowymi kontaktami naukowymi, wykorzystać wyjazd także na zaplanowanie wspólnych działań. 

 

 

oleg_gorbaniuk

 

1.Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

Oleg Gorbaniuk, prof. nadzw., Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych KUL

 

2.W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazd nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: National Univeristy of Ostroh Academy, Ukraina

 

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Wsparcie instytucji przyjmującej w zakresie: kształcenia metodologii badań psychologicznych (nowe trendy, interakcyjne metody dydaktyki), dostosowania strategii publikacji wyników badań naukowych do standardów czasopism z listy JCR; zacieśnienie kontaktów pomiędzy instytucjami na poziomie dydaktyki i wspólnych przedsięwzięć badawczych; zachęcenie pracowników i studentów instytucji przyjmującej do mobilności; wsparcie studentów instytucji przyjmującej w realizacji badań, publikacji ich wyników oraz upowszechniania na konferencjach naukowych.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Celem wyjazdu było w większym stopniu danie, niż branie z uwagi na krótką historię kształcenia psychologii w instytucji przyjmującej (i w kraju) i nieporównywalnie mniejszy rozmiar tejże instytucji w stosunku do Instytutu Psychologii KUL. Biorąc pod uwagę reakcje zwrotne, wybór tematyki zajęć i jej dostosowanie aspektowe w trakcie zajęć „idealnie trafiał w potrzeby uczestników zajęć” (cytując słowa uczestników), konkretne efekty w postaci zdobytych umiejętności przez uczestników zajęć, ich motywacja do uczestniczenia w ponadwymiarowych godzinach i zamiar pogłębienia wiedzy w przyszłości pozwala na wniosek, że był to efektywnie wykorzystany czas dla obu stron. Dużą satysfakcję miałem z kontaktów z pracownikami i studentami instytucji, poznania specyfiki kształcenia psychologii na Ukrainie i poziomu zaawansowania prac licencjackich i magisterskich w instytucji przyjmującej. Poznanie ambitnych studentów, doktorantów i pracowników zainteresowanych wspólnymi projektami badawczymi zaowocowało podjęciem współpracy badawczej już w trakcie pobytu w instytucji przyjmującej. Wzbogacające było także poznanie historii miasta, uniwersytetu i ludzi, którzy byli zdeterminowani do odtworzenia pierwszego w Europie Wschodniej uniwersytetu w trudnych warunkach politycznych, ekonomicznych i światopoglądowych po dezintegracji ZSRR.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Każdy wyjazd poszerza horyzonty, uczy pokory w tym, czego nie wiemy, wzbudza motywację do pogłębienia wiedzy, ale także dodaje poczucie pewności z uwagi na posiadane kompetencje, które służą innym.

 

 Anna Antonowicz

 

1.Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

Dr Anna Antonowicz, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej KUL

 

2.W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: Salem State University, USA

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Program Erasmus+ to oczywiście fantastyczna okazja to sprawdzenia własnych kompetencji naukowych i dydaktycznych na polu odmiennej kultury oraz odmiennej sprawności i podejścia studentów w danym kraju. Dodatkowo uczelnia Salem State University, a zwłaszcza Katedra Studiów Interdyscyplinarnych prowadzona przez profesor Elizabeth Duclos-Orsello, stanowiły zachętę, aby wykorzystać okazję do wymiany doświadczeń i poglądów na temat nauczania przedmiotów kulturoznawczych, które ze swojej natury nader często wymagają podejścia interdyscyplinarnego i opierają się na źródłach/tekstach kultury pochodzących z różnych dziedzin kultury i dyscyplin naukowych.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Wyjazd do Salem pozwolił mi nawiązać ciekawe kontakty zawodowe z naukowcami z dziedziny kulturoznawstwa i podzielić się doświadczeniami z zakresu samej dziedziny kulturoznawstwa jak i metodologii nauczania o kulturze. Miałam okazję prowadzić seminaria i wykłady z historii kultury materialnej Wielkiej Brytanii dla studentów, którzy uczą o podobnych zagadnieniach z gruntu kultury amerykańskiej, wiec mogłam poszerzyć ich wiedzę o nową perspektywę w ramach podejścia interdyscyplinarnego i globalnego praktykowanego w Salem State University.  Uczestniczyłam również w warsztacie dotyczącym najnowszych narzędzi multimedialnych, które można wykorzystywać w nauczaniu wiedzy o kulturze. Miałam też okazję spotkać głównego kuratora lokalnego muzeum sztuki w Salem, Peabody Essex Museum, panią Paulę B. Richter, która nadzorowała przygotowanie wystawy „Wearable Arts”, która idealnie wpasowała się w ramy moich zainteresowań i badań nad zjawiskami sztuki, mody i stroju w czasach moderny.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+ to doskonała sposobność na pogłębienie i poszerzenie swoich kompetencji naukowych i dydaktycznych, nawiązanie owocnych znajomości zawodowych oraz zaznajomienie się z kulturą gospodarzy, codzienną i naukową. Zdobyta wiedza i doświadczenie może stać się źródłem informacji, inspiracji, a w rezultacie innowacji na uczelni macierzystej dla dobra zarówno współpracowników jak i studentów.

 


Piotr_Mamcarz
 

 

1.Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

Dr Piotr Mamcarz, adiunkt, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii KUL, Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

 

2.W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: University of Massachusetts Boston, USA

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Od starszych kolegów słyszałem, że jest to doskonała możliwość do podnoszenia swoich kompetencji i zasobów. Wielokrotnie uczestniczyłem w wyjazdach w programie Erasmus i byłem zadowolony z rezultatów tych podróży.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Wyjazd był bardzo owocny. Umożliwił mi on poznanie nowych metod dydaktycznych oraz zbudowania współpracy w obszarze moich zainteresowań badawczych. Ponadto dzięki dobrej organizacji wyjazdu udało się przygotować fundament dla utworzenia partnerstwa w zakresie nowego kierunku studiów podyplomowych. Należy podkreślić miłą atmosferę, serdeczność i pomoc pracowników Uniwersytetu Goszczącego oraz postawę studentów podczas zajęć. Tego rodzaju doświadczenia zapadają na całe życie w pamięć.

Wyjazd był doskonałą możliwością rozwinięcia zasobów językowych oraz kompetencji społecznych w innym obszarze kulturowym. Warto podkreślić, że dzięki pobytowi w Bostonie udało się również nawiązać współpracę z Massachusetts Institute of Technology oraz Harvard Business School, co jest wartością dodaną do tego wyjazdu.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Jest to doskonała okazja do podnoszenia swoich kompetencji dydaktycznych i umiejętności językowych. Ponadto podczas pobytu można pozyskać znajomości oraz kontakty, które będą przydatne w realizacji działań naukowo-badawczych. Jest to również możliwość zapoznania się z innymi technikami pracy naukowej oraz poznanie nowych mechanizmów realizacji zadań dydaktycznych.