4204_58547

 

1.Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Karnego

 

2.W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Gruzja

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Chciałem wzmocnić swoje kompetencje językowe (język angielski) i przeprowadzić cykl wykładów w języku obcym; nawiązać kontakty z naukowcami zajmującymi się prawem w Gruzji, poznać metody dydaktyczne pracy ze studentami.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Dzięki prowadzonym zajęciom dydaktycznym z pewnością udało mi się poprawić moje kompetencje językowe; jestem pod wrażeniem bardzo dobrego przygotowania językowego i merytorycznego studentów; uczestnicy zajęć byli bardzo aktywni;

 

Miłe było spotkanie licznej grupy uczestników wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus +, którzy wcześniej przebywali w KUL; bardzo dobrze wspominają okres spędzony w Polsce i wysoko oceniają studia w KUL; jedna z osób zadeklarowała chęć rozpoczęcia w przyszłym roku studiów magisterskich z zakresu EU Law w KUL, a inna – aplikację na studia doktoranckie w KUL

Dzięki udziałowi w konferencji międzynarodowej Law and Global Security udało mi się nawiązać nowe kontakty; jeden z poznanych naukowców – prof. Dimitry Gegenava w czerwcu 2018 r. przyjedzie do KUL jako uczestnik konferencji międzynardowej; w przyszłym roku planujemy zorganizowanie wspólnej konferencji z udziałem m.in. pracowników Katedry Prawa Karnego KUL i Sulkhan-Saba University na temat bezpieczeństwa europejskiego. 

 

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Program Erasmus+ daje realne możliwości wzmocnienia kompetencji językowych oraz nawiązania kontaktów międzynarodowych.

Dla pracowników naukowych jest to dobry sposób na polepszenie oceny pracowniczej w zakresie „współpracy międzynarodowej”, co jest wymagane w związku z postępowaniami awansowymi.

Prowadzenie zajęć za granicą przez okres jednego tygodnia nie powoduje zaległości w dydaktycznych w jednostce macierzystej.

 

 

anna_antonowicz

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

Dr Anna Antonowicz, starszy wykładowca, Instytut Filologii Angielskiej KUL

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, Delta State University, Cleveland, Mississippi, USA

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Program Erasmus+ to wspaniała okazja to ukazania własnych kompetencji naukowych i dydaktycznych na polu odmiennej kultury, struktury uczelni, metod nauczania oraz odmiennych sprawności  i wiedzy studentów na południu Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo uczelnia Delta State University, łączy dyscypliny zazwyczaj traktowane rozłącznie w strukturach polskich uczelni, takie jak historia, literatura, kulturoznawstwo, historia sztuki i studia nad modą, które stanowią serce moich poszukiwań i badań naukowych, i które dały mi okazję do wymiany doświadczeń i poglądów na temat nauczania przedmiotów kulturoznawczych, które ze swojej natury nader często wymagają podejścia interdyscyplinarnego i opierają się na źródłach/tekstach kultury pochodzących z różnych dziedzin kultury i dyscyplin naukowych.

 

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Wyjazd do Cleveland pozwolił mi nawiązać ciekawe kontakty zawodowe z naukowcami z dziedziny kulturoznawstwa, historii sztuki, historii mody i podzielić się doświadczeniami z zakresu samej dziedziny kulturoznawstwa jak i metodologii nauczania o kulturze. Miałam okazję prowadzić seminaria i wykłady z historii kultury materialnej Wielkiej Brytanii dla studentów, którzy uczą się o podobnych zagadnieniach na gruncie kultury amerykańskiej, ale również dla studentów Wydziału Studiów na Modą i Wydziału Artystycznego, a zatem mogłam poszerzyć ich wiedzę o nową perspektywę w ramach podejścia interdyscyplinarnego i globalnego praktykowanego w Delta State University.  Uczestniczyłam również w warsztacie dotyczącym najnowszych narzędzi i metod w ramach tak zwanych ‘flipped courses’ , które zwiększają aktywny udział studentów w zajęciach i projektach i które można wykorzystywać w nauczaniu wiedzy o kulturze. Miałam też okazję zwiedzić lokalne ośrodki kulturalne i kulturalno-edukacyjne, w tym Museum Grammy, Galerię i Warsztat Porcelany i Ceramiki „Peter’s Pottery”, Delta Center for Culture and Learning, Annual Juried Student Art Exhibition Center, Delta Arts Alliance, która idealnie wpasowały się w ramy moich zainteresowań i badań nad zjawiskami sztuki w powiązaniu w kultura i polityką kulturalno-edukacyjną danego kraju.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+ to doskonała sposobność na pogłębienie i poszerzenie swoich kompetencji naukowych i dydaktycznych, nawiązanie owocnych znajomości zawodowych oraz zaznajomienie się z kulturą gospodarzy, codzienną i naukową. Zdobyta wiedza i doświadczenie może stać się źródłem informacji, inspiracji, a w rezultacie innowacji na uczelni macierzystej dla dobra zarówno współpracowników jak i studentów.

 

 

grzesiuk_kalina_wersja_pap

 

1.Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

Dr Kalina Grzesiuk, adiunkt, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

 

2.W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, University of Massachusetts Boston, USA

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Jest to szansa na zdobycie doświadczania dydaktycznego w innych uczelniach.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Wyjazd był niezwykle cennym doświadczeniem. Pozwolił mi na poznanie dydaktyków w wizytowanej uczelni, rozmowę z nimi i wymianę doświadczeń w pracy ze studentami. Możliwość prowadzenia zajęć dała mi dodatkowe doświadczenie w pracy dydaktycznej z grupą niezwykle zróżnicowanych osób.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Jest to doskonała szansa na poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie doświadczenia. Takie wyjazdy zmieniają perspektywę postrzegania świata i umożliwiają uczenie się od najlepszych.