Aleksandra Ufniarz, II rok, II st., Filologia Angielska, wyjazd do University of Massachusetts Boston (USA)

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

Aleksandra Ufniarz, II rok, II st., Filologia Angielska

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

Wyjazd na studia

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

Była to moja druga wymiana w ramach programu Erasmus. Zdecydowałam się, ponieważ ten wyjazd jest nie tylko szansą na naukę na zagranicznym uniwersytecie, ale także szansą poznania ludzi z całego świata, poznania bliżej kultury danego kraju i rozwijania swoich umiejętności językowych i interpersonalnych.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

Bardzo podobały mi się zajęcia na University of Massachusetts, były dla mnie wyzwaniem i pozwoliły mi na sprawdzenie swoich możliwości. W związku z tym, że zajęcia, które wybrałam dotyczyły głównie literatury, nauczyłam się lepiej analizować teksty, a także pisać związane z nimi eseje. Pobyt w USA pozwolił mi na rozwinięcie mojego zasobu słownictwa w języku angielskim i „ustabilizowanie” mojego akcentu.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

Wymiana studencka jest zawsze ciekawym doświadczeniem. Można nie tylko zobaczyć, jak funkcjonują inne uniwersytety, ale także jak studenci z innych krajów zdobywają wiedzę i podchodzą do studiów. Biorąc udział w międzynarodowych projektach, rozwija się swoje umiejętności językowe, działanie w grupie międzynarodowej, co być może nie jest możliwe lub popularne na własnym uniwersytecie. Ponieważ Erasmus trwa kilka miesięcy, jest on doskonałą okazją na eksplorację danego kraju i lepsze poznanie jego kultury.

 

Paweł Krzych, I rok II stopnia, filologia słowiańska, wyjazd do Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraina)

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

Paweł Krzych, I rok II stopnia, Filologia słowiańska

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

Wyjazdy studentów na studia

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

Główną motywacją była chęć poprawienia umiejętności językowych i bliższego poznania innej kultury.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

Dzięki wyjazdowi udało mi się w znacznym stopniu poprawić umiejętności językowe. Wszystkie moje doświadczenia z wyjazdu poczynając od miejsca do którego trafiłem po same warunki życia oceniam na bardzo wysokim poziomie.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

Jest to szansa na poznanie nowej kultury i ludzi, co może okazać się kluczowe dla rozwoju osobistego i zawodowego.