SUPPILULIUMAS I NISZCZY MITANNI

 

Poniższy tekst stanowi wyjątek z traktatu pomiędzy Suppiluliumasem I a Mattiwazą z Mitanni. Tekst zachowany w wersji hetyckiej (KBo I,I obv, 17-47) i akadyjskiej (KBo I,2 i KUB III,I). Tłumaczenie za: The Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19693, 318.


Ja, Słońce, Suppiluliumas, Wielki Król, Król Kraju Hatti, mężny, ulubieniec boga burzy, wyruszyłem na wojnę. Z powodu zarozumiałości króla Tušratty przekroczyłem Eufrat i zaatakowałem Išuwę. Podbiłem Išuwę po raz drugi i uczyniłem ją sobie poddaną. Kraje, które w czasach mego ojca (20) wkroczyły do kraju Išuwa, (a mianowicie:) ludzie z Gurtalissy, ludzie z Arawanna, kraj Zazzisa, kraj Kalasma, kraj Tim(mi)na, górski rejon Haliwa, górski rejon Karna, ludzie z Turmitty, kraj Alha, kraj Hurma, górski rejon Harana, pół kraju Tegarama, ludzie z Tepurzija, ludzie z Hazga, ludzie z Armatana - te ludy i te kraje podbiłem i przyłączyłem ponownie do kraju Hatti. Kraje, które pojmałem - uwolniłem i pozostały one na swoich miejscach[1]; ale wszystkie ludy, które uwolniłem, powróciły do swych ludów, a kraj Hatti przejął ich miejsca.

(25) Ja, Słońce, Suppiluliumas, Wielki Król, Król Kraju Hatti, mężny, ulubieniec boga burzy, dotarłem do kraju Alse i zająłem Kutmar, stolicę prowincji. Złożyłem ją jako podarunek dla Antar-atala z kraju Alse. Podążyłem do Suta, stolicy prowincji i splądrowałem ją. Dotarłem do Wašuganni. Mieszkańców Suta, stolicy prowincji, wraz z ich bydłem, owcami, końmi, wraz z ich majątkami i wraz z ich zesłańcami przeniosłem do kraju Hatti. Król Tušratta uciekł i nie przybył, by spotkać się ze mną w bitwie.

(30) Zawróciłem i przekroczyłem Eufrat. Spustoszyłem kraj Halba i kraj Mukiš[2]. Takuwa, król Neja[3], przybył do mnie do kraju Mukiši, by prosić o pokój. Lecz podczas nieobecności Takuwy jego brat Akit-Tešub namówił kraj Neja do buntu. Akit-Tešub spiskował z mariannu, a mianowicie z Hismiją, Asiri, Zulkiją, Utriją i Niruwą. Wraz ze swymi rydwanami i piechotą spiskowali z Akiją, królem Arahti. Zajęli Arahti i wzniecili bunt. Oto co powiedzieli: „Wydajmy bitwę Wielkiemu Królowi, Królowi Kraju Hatti". (35) Ja, Wielki Król, Król Kraju Hatti, zniszczyłem ich w Arahti. Wziąłem do niewoli Akiję, króla Arahti, Akit-Tešuba, bratę Akuwy i ich mariannu, wszystkich ich wraz ze wszystkim co posiadali i przyprowadziłem ich do kraju Hatti. Przyprowadziłem także Katnę, wraz z całym jej majątkiem i wszystkim co posiadała do kraju Hatti.

Następnie podążyłem do kraju Nuhaši[4] i podbiłem wszystkie jego krainy. Šarrupši[5] zginął gwałtowną śmiercią. Wziąłem do niewoli jego matkę, jego braci i jego synów i przyprowadziłem ich do kraju Hatti. Jego sługę, Takib-šara (40) ustanowiłem królem w Ukulzat. Podążyłem do Apina[6] nie spodziewając się, że będę musiał walczyć z krajem Kinza[7]. Jednak Šutatarra wraz z Aitakamą, swym synem, i ze swymi wojownikami na rydwanach wyszli, by walczyć ze mną. Pokonałem ich, a oni uciekli do Abzuja. Obległem Abzuja i wziąłem do niewoli Šutatarrę i jego syna, wraz z ich mariannu, jego braćmi i wszystkim co posiadali i przyprowadziłem ich do kraju Hatti. Następnie podążyłem do kraju Apina; Ariwanahi, król Apina (oraz) Wambadura, Akparu i Artaja, jego możni wyszli, by walczyć ze mną. (45) ich wszystkich, z ich krajami i wszystkim co posiadali i przyprowadziłem ich do kraju Hatti. Z powodu zarozumiałości króla Tušratty wyprawiłem się na te wszystkie krainy w jednym roku i podbiłem je dla kraju Hatti. Granicą uczyniłem z jednej strony góry Niblanu[8], a z drugiej Eufrat.[1] Tj. nie prowadziłem deportacji.

[2] Halba = Aleppo, Mukis = Aczana (Tel Açana) na wschód od Antiochii.

[3] Najbardziej na północ wysunięte miasto nad Orontesem.

[4] Kraina na południe od Aleppo, wzdłuż Orontesu.

[5] Šarrupši został królem z ramienia Suppiluliumasa podczas jego poprzedniej kampanii.

[6] Okolice Damaszku. Nazwa identyczna z Apa, końcówka -na jest typowa dla języka huryckiego.

[7] Kadesz nad Orontesem.

[8] Tj. góry Libanu.

Münnich Munnich

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2014, godz. 22:24 - Maciej Münnich