I rok

Moduł 1 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Biblia - istota i rola w kulturze

 

JEDEN moduł obowiązkowy do wyboru: M2 lub M3 lub M4

 

Moduł 2 - Literaturoznawstwo

Teatr i pogranicza - seminarium magisterskie_I rok mgr.doc

Entre Lumières et Révolution - w. monograf._I rok mgr.doc

 

Moduł 3 - Językoznawstwo i translatoryka

Językoznawstwo i translatoryka - seminarium magisterskie_I rok mgr.doc

Metody badań w lingwistyce korpusowej - w. monograf._I rok mgr_sem I.doc

Terminologia i translatoryka - w. monograf._I rok mgr_sem II.doc

 

Moduł 4 - Akwizycja języków

Akwizycja języków - seminarium magisterskie_I rok mgr.doc

Temporalité et narration - w. monograf._I rok mgr.doc

 

Moduł 5 - Językowe kompetencje komunikacyjne

A. Język francuski

PNJF wypowiedź pisemna_I rok mgr_sem I.doc /sem II.doc

PNJF tłumaczenia_I rok mgr.doc

 

Drugi język (B lub C do wyboru)

B. Język hiszpański Tłumaczenia j.polski/j. hiszpański_I rok mgr.doc

C. Język włoski Rozwijanie kompetencji zawodowych_I rok mgr_sem I.docx

 

Moduł 7 - Akwizycja języków (specjalizacja nauczycielska)

Dydaktyka szczegółowa j. hiszpańskiego konwersatorium_I rok mgr.doc

Dydaktyka szczegółowa j. włoskiego konwersatorium_I rok mgr.doc

Dydaktyka szczegółowa j. francuskiego konwersatorium_I rok mgr_sem II.doc

Pedagogika wykład

Psychologia wykład

 

Moduł 8 - Język komunikacji zawodowej

A, B lub C do wyboru obowiązkowo co najmniej jeden z podpunktów modułu

 

8.A Język francuski ekonomii i finansów

I semestr

Hotelarstwo i Turystyka konwersatorium_I rok mgr_sem I.doc

Wprowadzenie do ekonomii konwersatorium_I rok mgr_sem I.doc

II semestr

Komunikacja zawodowa konwersatorium_I rok mgr_sem II.doc

 

8.B Język hiszpański- komunikacja zawodowa

Komunikacja zawodowa_I rok mgr.doc

Tłumaczenia_I rok mgr.doc

Tłumaczenia ekonomiczne_I rok mgr_sem II.doc

 

8.C Język włoski - traduktologia (ekonomia, prawo, finanse)

Tłumaczenie specjalistyczne_I rok mgr.doc

Przekład sądowy_I rok mgr.docx

Prawo polskie i włoskie - studium komparatystyczne_I rok mgr.docx

Język ekonomii i finansów_I rok mgr_sem II.doc

 

II rok

Wykłady obowiązkowe

Katolicka Nauka Społeczna

 

Ćwiczenia obowiązkowe

PNJF Tłumaczenia specjalistyczne_II rok mgr.doc

PNJF Ćwiczenia redakcyjne_II rok mgr_sem I.doc

 

Profil studiów - akwizycja i dydaktyka języków

Akwizycja i dydaktyka języków seminarium magisterskie_II rok mgr.doc

Akwizycja i dydaktyka języków zajęcia pomocnicze_II rok mgr.doc

 

Profil studiów - językoznawstwo

Językoznawstwo i translatoryka seminarium magisterskie_II rok mgr.doc

Warsztaty z przekładu i terminologii_II rok mgr.doc

 

Profil studiów - literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo seminarium magisterskie_II rok mgr.doc

Literaturoznawstwo zajęcia pomocnicze_II rok mgr.doc

 

 

Ścieżki dydaktyczne

 

Język francuski ekonomii i finansów

Les terminologies specialisées  konwersatorium_II rok mgr.doc

Koresponencja handlowa konwersatorium_II rok mgr.doc

Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie konwersatorium_II rok mgr.doc

 

Język hiszpański - komunikacja zawodowa

Komunikacja zawodowa_II rok mgr.doc

Tłumaczenia specjalistyczne_II rok mgr.doc

 

Język włoski - traduktologia

Język włoski ekonomii i finansów_II rok mgr.doc

Tłumaczenia prawnicze_II rok mgr.doc

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019, godz. 19:01 - Edyta Kociubińska