Czarna taktyka ( CQB )

To walka z przeciwnikiem w przestrzeniach zamkniętych (budynkach,pociągach,samochodach itp.). Służy ona do zdobywania pomieszczeń i walki wewnątrz nich,w szczególności podczas działań kontrterrorystycznych – ratowania zakładników i zatrzymań wysokiego ryzyka.Charakteryzuje się dążeniem do działania w sposób maksymalnie efektywny wobec przeciwnika a przy tym bezpieczny dla osób postronnych i zakładników, poprzez odpowiednią organizację i szkolenie pododdziałów wykonujących zadania tego rodzaju, w szczególności w zakresie szturmowania budynków i pojazdów, używania broni palnej w sposób szczególnie precyzyjny i selektywny, ewakuacji zakładników. Czarna taktyka wykorzystaniem szeregu wyposażenia i uzbrojenia, dostosowanego do działania w warunkach miejskich takich jak narzędzia wyważeniowe, granaty hukowo – błyskowe, specjalne środki transportu i uzbrojenie dostosowane do walki na małych dystansach (broń krótka, pistolety maszynowe, subkarabinki automatyczne).

 

 


 

 


 


 

Zielona taktyka

Rodzaj taktyki specjalnej dotyczący działań prowadzonych w terenie niezurbanizowanym. Jej zasadniczymi elementami są patrolowanie, obserwacja, zasadzki i inne metody działań ofensywnych.

Znajduje zastosowanie zarówno podczas konwencjonalnego konfliktu zbrojnego oraz działań partyzanckich i przeciwpartyzanckich, a także w szczególnych sytuacjach - działań policyjnych. Może być stosowana przez grupy rozpoznawcze, dywersyjne, a także prowadzące inne działania. Jej zasadniczymi elementami są działania patrolowe, obserwacyjne, nasłuchowe oraz ofensywne (zasadzka, napad). Działania tego rodzaju mogą być długotrwałe i wymagać szczególnej troski o kamuflowanie obecności grupy specjalnej  oraz zabezpieczenie jej funkcjonowania w obcym terenie. 

 

 


 


 

Czerwona taktyka

rodzaj taktyki specjalnej obejmujący procedury i techniki ewakuacji medycznej i udzielania pierwszej pomocy członkom grup specjalnych na polu walki, w sposób adekwatny do potrzeb działań bojowych. Jako taka nie jest więc odrębną taktyką, co pełni role wspierającą inne "kolorowe" taktyki. Zasadniczymi obecnymi podstawami czerwonej taktyki są wytyczne Tactical Combat Casaulty Care.

 

 

 


 


 

Skoki spadochronowe 

 

W swojej karierze skoczek może zdobyć 7 klas licencji sportowej – A, B, C, D, E, F, G. Posiadanie licecnji B lub wyższej upoważnia do wykonywania samodzielnych skoków (bez nadzoru instruktora). Licencje sportowe FAI wydaje Aeroklub Polski i są one honorowane na całym świecie. To ważne, bo często osoby, które chcą oddać się pasji skakania, robią to w różnych krajach.

 

 


 

 


 


 

Sztuka przetrwania ( Survival )

 

 

surwiwal militarny – celem jest, podobnie jak w wojsku, nabycie i utrzymanie umiejętności pozwalających na zachowanie sprawności i życia dla wykonania ustalonego zadania. Ten element decyduje o charakterze szkolenia. Mogą tu występować formy rekreacyjne, ale surwiwal militarny może być traktowany jako faktyczne utrzymywanie wojskowej sprawności na wypadek działań wojennych

surwiwal zielony – celem jest nabycie i utrzymanie umiejętności pozwalających na samowystarczalną egzystencję w warunkach przebywania poza cywilizacją. Istnieje tu duży związek z naturą. Ten rodzaj surwiwalu nastawiony jest silnie na rekreację, ale – w wersji rozwiniętej – przygotowuje też do działań w warunkach zagrożeń podczas klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych, itp.

surwiwal miejski – celem surwiwalu miejskiego jest działanie samowystarczalne w warunkach metropolii, a więc szukania możliwości przetrwania w zagęszczeniu uwarunkowań społecznych. Ten rodzaj surwiwalu stawia nacisk na doświadczanie własnych możliwości i elementy poznawcze.

 

 


 


 

Autor: Mateusz Sadło
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2020, godz. 19:15 - Mateusz Sadło