12_-traktat_lizboski_400

 

W dniu 13 marca 2009 r. odbyła się konferencja poświęcona Traktatowi Lizbońskiemu oraz problemom związanym z jego przygotowaniem i ratyfikacją. W spotkaniu uczestniczyli red. Stanisław Michalkiewicz, prof. dr hab. Mirosław Piotrowski (KUL), prof. dr hab. Zbigniew Zaleski (KUL) oraz dr Przemysław Czarnek (KUL). W pierwszej części konferencji goście przedstawili swoje stanowisko co do Traktatu Lizbońskiego, a następnie uczestniczyli w dyskusji. W spotkaniu brało udział ok. 150 osób publiczności.

 

 

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2009, godz. 23:25 - Piotr Sławicki