Streszczenie

 

Artykuł przedstawia opinie Europejskiej Komisji na rzecz demokracji przez prawo ( Komisji Weneckiej)  oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w czasie kryzysu  konstytucyjnego; następnie przedstawione zostały poglądy doktryny polskiego prawa konstytucyjnego na temat  art. 197 i art. 195 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. Zdaniem autora mamy do czynienia z różnicą stanowisk  pomiędzy stanowiskiem TK, w szczególności zajętym w wyrokach w sprawach K 34/15, K 35/15, K 47/15, K 39/16   a poglądami doktryny. W związku z powyższym na tytułowe pytanie można odpowiedzieć: formalnie - tak, praktycznie - niekoniecznie.

 

Słowa kluczowe: kryzys, Trybunał Konstytucyjny,  konstytucja

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018, godz. 15:34 - Zuzanna Gądzik