Walne Zgromadzenie!!!

 

Zarząd „Viribus Unitis” zaprasza wszystkich członków Koła na Walne Zgromadzenie, dnia 13.01.2011 o godz. 18.30 w auli 9

 

Program spotkania:

1. Przedstawienie działalności Koła na tle innych organizacji studenckich;

2. Dyskusja i głosowanie na projektem zmiany Statutu;

3. Głosowanie nad uchwała dotyczącą zmiany składki członkowskiej;

4. Dyskusja nad członkostwem w Kole;

5. Omówienie konferencji naukowej;

6. Regulamin i zasady konkursu krasomówczego;

7. Zasady funkcjonowania i promocja Gazety Koła;

8. Sprawy  różne.

 

OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA!!!

(pod rygorem podjęcia decyzji przez Zarząd o utracie członkostwa)

 

                                                                                                             Prezes Koła

Autor: Arkadiusz Górka
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2011, godz. 11:30 - Arkadiusz Górka