Zajęcia obejmują elementy antropologii kulturowej, rozumianej jako refleksja nad istotą i etosem kultury oraz przemianami kulturowymi.

W semestralnym cyklu ćwiczeń przewidziane są  między innymi następujące zagadnienia:  podmiotowość, tożsamość, seksualność, tabu i zło w kulturze, „kondycja ponowoczesna”, kultura popularna i media, kontrkultura.  Zaprezentowana zostanie panorama aktualnych sposobów badania kultury, ich zaplecze filozoficzne i konsekwencje dla współczesnej świadomości człowieka jako twórcy i odbiorcy przekazów kulturowych.  

Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie i wygłoszenie 15-minutowego referatu dotyczącego jednego z zagadnień zawartych w programie.

 

referaty.pdf

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2010, godz. 11:32 - Ireneusz Piekarski