4_-_wychowanie_seksualne_400

 

”Wychowanie seksualne - edukacja czy cios w rodzinę?”

„Wychowanie seksualne – edukacja czy cios w rodzinę?” – pod takim tytułem odbyła się 18 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu edukacji seksualnej.

Zaproszenie na tą niezwykle ważną konferencję przyjęli: dr Hanna Wujkowska – lekarz, bioetyk, doradca premiera Kazimierza Marcinkiewicza, działaczka organizacji ochrony życia, dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wydawca kilku pism katolickich oraz Mathias von Gersdorf – członek TFP z Niemiec, szef akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie”, autor wielu książek dotyczących negatywnego wpływu pornografii oraz przemocy w środkach masowego przekazu na dzieci.

Jako pierwsza głos w konferencji zabrała dr H. Wujkowska, która przedstawiła dwa modele edukacji seksualnej na świecie. Pierwszy model oparty jest na kompleksowej koncepcji człowieka, drugi zaś jest przedstawieniem jedynie biologicznych aspektów funkcjonowania człowieka z pominięciem duchowości osoby i aspektów psychicznych.

Dr Wujkowska mówiła o ogromie niebezpieczeństw związanych z drugim modelem edukacji seksualnej, niosącej niebagatelne zagrożenie dla młodych ludzi. Jednocześnie z ostrożnym zadowoleniem oznajmiła, iż polski przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest zbliżony do modelu pierwszego. Niestety najpoważniejszym problemem jest brak nauczycieli odpowiednio przygotowanych do prowadzenia tego przedmiotu.

W następnej kolejności wystąpił gość z Niemiec. Mathias von Gersdorff omówił filozoficzne i ideologiczne podstawy rewolucji obyczajowej, której elementem była i jest rewolucja seksualna. Szef akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie” analizował to zagadnienie z punktu widzenia mieszkańca Europy Zachodniej, gdzie rewolucja seksualna jest o wiele dalej posunięta niż w Polsce. Zwrócił jednak uwagę na niebezpieczeństwa, które już poważnie zaczynają dotyczyć i naszego kraju. Przedstawił również, pojawiający się w ostatnich latach, trend w edukacji i polityce, który walcząc ze stereotypami dotyczącymi płci, doprowadza do ogromnych absurdów.

Jako ostatni głos zabrał dr inż. Antoni Zięba, który nawiązując do pierwszego referatu wskazał na pewne pozytywne rezultaty wprowadzenia do szkół wychowania do życia w rodzinie, szczególnie widoczne w zmniejszającej się skali aborcji w naszym kraju. Wyraził jednocześnie ogromne ubolewanie z powodu niewystarczającego wsparcia przez katolickie środowiska akademickie działalności pro-life, którego szczególny brak dał się odczuć podczas ostatniej batalii o konstytucyjny zapis dotyczący ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wszyscy prelegenci podkreślali fakt, że to na rodzicach w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek wychowania dzieci we wszystkich jego aspektach. Krytycznie odnieśli się również do lewicowych projektów wychowania seksualnego w polskich szkołach, które zakładają przekazywanie treści i postaw bezsprzecznie demoralizujących dzieci i młodzież.

Patronat medialny nad konferencją objął magazyn „Polonia Christiana” wydawany przez Stowarzyszenie im. ks. Piotra Skargi.

                                                                                                                        /Źródło: www.piotrskarga.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2009, godz. 23:14 - Piotr Sławicki