Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL


 

19 maja 2009 r.

czwarte Aktualności Teoretycznoliterackie, pt. Teoria i teologia.

 

 

27 lutego 2009 r.

trzecie spotkanie panelowe z cyklu Aktualności Teoretycznoliterackie (tym razem Wokół studiów genderowych i hermeneutyki).

 

styczeń/luty 2009 r.

Na początku roku 2009 ukazały się dwa wydawnictwa zbierające teksty Prof. Władysława Panasa i w całości jemu poświęcone: „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 1 (ten zeszyt został opublikowany ze sporym opóźnieniem) oraz "Scriptores" nr 33.

 

rocz_1200
ROCZ.pdf spis treści
 

scriptores_300

Spis treści spis treści

 

 

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2010, godz. 11:06 - Ireneusz Piekarski