2019

Ukazała się książka dr. hab. Adama Fitasa, prof. KUL, o twórczości Józefa Mackiewicza.

fitas_patriota


Grudzień 2018

Ukazała się książka prof. Edwarda Fiały o sądzeniu jako degradacji osoby.

 

homo_iudicans

 

Rozmowa z prof. Fiałą: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni

 

Wywiad z autorem w TVP3 Lublin (wywiad rozpoczyna się w 15. minucie programu)


1 listopada 2018

 

Zmarł prof. dr hab. Józef Japola, kierownik Katedry Literatury Porównawczej KUL. Znakomity teoretyk literatury. Oryginalny wykładowca i nauczyciel życia.

 

Znawca teorii metafory, relacji religia – literatura, angloamerykańskiej criticism, a zwłaszcza twórczości Waltera Jacksona Onga (autor pracy Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury. Lublin 1998 oraz tłumacz jego dzieł).

 

Absolwent filologii polskiej KUL. Uczeń prof. prof. Ireny Sławińskiej, Stefanii Skwarczyńskiej i Stefana Sawickiego. Pracownik Katedry Teorii Literatury od 1968. W Instytucie Filologii Polskiej KUL prowadził m.in. ćwiczenia z poetyki i teorii literatury, wykład poświęcony współczesnym kierunkom w badaniach literackich oraz seminaria i specjalistyczne zajęcia dotyczące problematyki przekładu. Legendarny egzaminator z literatury powszechnej.

 

Stypendysta Fulbrighta, redaktor „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich". Człowiek wiary.

 

Do widzenia, Panie Profesorze...

japolaZdjęcie ze strony: Niecodziennik. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

 

Śp. prof. Józef Japola – Pożegnanie. Adam Fitas. „Przegląd Uniwersytecki" 2019, nr 1. pdf


2018

Ukazała się książeczka prof. Stefana Sawickiego o Andrzeju Paluchowskim.

 

paluchowski_kw-600x600


 

Ukazały się dwie książki z serii Literatura w Kręgu Wartości:

 

1. Stefana Sawickiego, Wartość – sacrum – Norwid. Szkice aksjologicznoliterackie 3 (Lublin 2017, ss. 236),

2. Idol w kulturze. Studia pod redakcją Edwarda Fiały, Adama Fitasa, Dariusza Skórczewskiego (Lublin 2017, ss. 292).

 

sawicki3 idol2_1.[1]

 

 


Ukazała się książka dr Zuzanny Guty Sonet w poezji polskiej po 1956 roku. Lublin 2017, ss. 256.

guty


12.10.2017

 

 

 

 http://bit.ly/twoje_zdanie

 

 


Ukazała się książka Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam. Red. A. Fitas. Lublin 2016, ss. 282.

 

intryga2

 

Intryga interpretacji to 6. tom w serii Teoria i Praktyka Interpretacji.

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019, godz. 20:19 - Ireneusz Piekarski