Wydarzenia (Galeria zdjęć)
 
4. Promocja książki Damiana Dawida Sudoła pt.: Działalność Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Majdanie koło Kolbuszowej w latach 1925-1962. Majdan Królewski 14 IV 2013.
     - Galeria 1,
     - Galeria 2,
     - Galeria 3.
5. Promocja Atlasu historycznego (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 18 XII 2012.
     - Galeria 1,
     - Galeria 2.
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2017, godz. 10:38 - Robert Kozyrski