ERASMUS+ Z KRAJAMI TRZECIMI

NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM (SPOZA UE)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowane w ramach przedłużonego projektu