ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (SPOZA UE)

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowane w ramach przedłużonego projektu