Historia kartografii

 

Wykład 1. Kartografia. Wiadomości wstępne.

a) kartografia - definicje,

b) co to jest mapa?

b) znaczenie i zastosowanie map w praktyce.

 

Wykład 2. Początki i rozwój kartografii.

a) kartografia przed naszą erą i w pierwszych wiekach naszej ery,

b) kartografia w starożytnym Rzymie,

c) wpływ odkryć geograficznych na rozwój geografii i kartografii.

 

Wykład 3. Kartografia europejska w XVI-XVII w.

a) kartografia niderlandzka,

b) kartografia włoska,

c) kartografia niemiecka,

d) kartografia francuska,

e) kartografia angielska.

 

Wykład 4. Kartografia polska XV-XVII w. Pierwsze mapy ziem polskich.

a) ziemie polskie na najstarszych mapach,

b) polscy kartografowie i podróżnicy (Benedykt Polak, Jan Długosz, Mikołaj Kopernik),

c) Bernard Wapowski i jego mapy,

d) osiągnięcia nauki polskiej w dziedzinie kartografii i tworzenia map,

e) Śląsk, Litwa i Pomorze na polskich mapach.

 

Wykład 5. Osiągnięcia kartografii w XVIII-XIX w.

a) dominacja kartografii francuskiej,

b) rozwój kartografii angielskiej,

c) odrodzenie kartografii niemieckiej,

d) car Piotr Wielki i jego wpływ na powstanie i rozwój kartografii rosyjskiej.

 

Wykład 6. Kartografia polska w XVIII w. i w okresie rozbiorów (do 1918 r.).

a) działalność kartograficzna ks. Józefa Aleksandra Jabłonowskiego,

b) prace i mapy Franciszka Floriana Czakiego, Jana Antoniego Rizzi-Zannoniego i Karola de Perthéesa,

c) projekt mapy topograficznej Europy. Biuro Topograficzne Armii Księstwa Warszawskiego (Korpusu Inżynierów Wojskowych Sztabu Kwatermistrzostwa Generalnego Królestwa Polskiego),

d) mapa Kwatermistrzostwa (Karta Topograficzna Królestwa Polskiego),

e) Szkoła Kreślarska (Biuro Topograficzne) i działalność Juliusza Kolberga,

f) polskie atlasy w XIX w.

 

Wykład 7. Materiały, techniki, przyrządy i pomiary stosowane w kartografii.

a) Materiały do wytwarzania map (glina, papirus, pergamin, papier),

b) Techniki wytwarzania map (drzeworyt, miedzioryt),

c) Przyrządy pomiarowe (gnomon, zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, astrolabium, zegar mechaniczny, zegar wahadłowy, kwadrant, sekstans, stolik mierniczy, luneta, teodolit).

Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2010, godz. 12:54 - Robert Kozyrski