studia magisterskie

 

 
1995-2000 filologia polska, WNH, KUL

2000

 

praca magisterska: „Najsubtelniejszy muzyk w poezji”? Juliusz Słowacki a muzyka, 2000 (nagroda Rektora KUL), prowadzący – prof. dr hab. D. Paluchowska

 

 

1999-2002

 

muzykologia, Wydział Teologii, KUL

2002

 

Związki muzyki i poezji w twórczości Słowackiego, 2002, prowadzący – prof. dr hab. S. Dąbek

 

2002

tytuł licencjusza teologii w zakresie muzyki sakralnej; Wydział Teologii KUL

 

studia doktoranckie

2003-2005

WNH, KUL
2005

praca doktorska:

Poezja „...nutami niesiona". O muzycznej recepcji twórczości Juliusza Słowackiego (II nagroda w 11 edycji Konkursu im. Konrada i Marty Górskich; Toruń 2009), 2005, promotor –prof. dr hab. D. Paluchowska, recenzenci: prof. dr hab. M. Piotrowska; prof. dr hab. A. Timofiejew
habilitacja 2014

 

stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa (książka Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej); Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

Podyplomowe Studia z Emisji Głosu, 2006-2007

Uniwersytet Wrocławski, instruktor emisji głosu

Podyplomowe Studia Logopedyczne, 2015-2017

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, logopeda

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020, godz. 07:03 - Agata Seweryn