WYMAGANIA REDAKCYJNE


Warunkiem zakwalifikowania do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:


Rozmiar artykułu do druku:

maksimum 12-14 stron (z załącznikami, zdjęciami, wykresami)

Edytor tekstu:

Word for Windows

Krój czcionki:

Times New Roman

Wielkość czcionki:

12

Interlinia tekst i przypisy:

1,5

Układ strony:

marginesy 2,5 cm

Akapit:

wcięcie pierwszego wiersza 0,5 cm (do wyrównania akapitu nie należy używać spacji ani tabulatorów!)

Numery stron:

Brak

Dzielenie wyrazów:

nie

Objętość artykułu do druku:

maksymalnie 12-14 stron

Streszczenie:

j. polski i angielski

Słowa klucze:

tak – w j. polskim i angielskim

Przypisy:

dolne, rozszerzone, standard europejski

Przykłady:

J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, Radom 1917, s. 111.

Tamże, s. 112.

Borkowska U., Ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV-XVIII wieku, w: Państwo. Kościół. Niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986, s. 133-160.

M. Tobiasz, Bożogrobcy w Miechowie (w 800-lecie sprowadzenia zakonu do Polski), „Nasza Przeszłość”, 17 (1963) s. 5-60.

 

Dodatkowe informacje:

kbpkul@gmail.com


Autor: Ryszard Skrzyniarz
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2015, godz. 14:43 - Ryszard Skrzyniarz