unnamed

Celem zadania jest poszerzenie zakresu i zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez KUL CAN osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Sprzęt w ramach projektu umożliwi aktywny udział w zajęciach większej liczbie studentów uzależnionych od posiadania specjalistycznych urządzeń (notatniki brajlowskie, ekrany do sterowania komputerem za pomocą wzroku lub głosu), a także unowocześnienia wyposażenia wybranych sal.

 

Realizacja:

 • Podniesienie kompetencji pracowników KUL CAN, w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających osoby niepełnosprawne.
 • Opracowanie Strategii Rozwoju KUL CAN.
 • Utworzenie w strukturze KUL CAN: Centrum Wiedzy Projektowania Uniwersalnego w celu opracowania i monitorowania rozwiązań w dziedzinach architektury, cyfryzacji, zdrowia i uniwersalnych rozwiązań w edukacji.
 • Utworzenie w strukturze KUL CAN: Centrum Multimediów i Digitalizacji w celu zapewnienia wsparcia kadrze dydaktycznej w przygotowaniu nowoczesnych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych prezentacji i innych materiałów dydaktycznych
 • Utworzenie przy KUL CAN Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości - Think Work - w zakresie tranzycji osób niepełnosprawnych z
  edukacji do rynku pracy. Centrum będzie m.in. prowadzenie badań, szkoleń, wypracowanie nowych
  rozwiązań, w ww. zakresie.
 • Utworzenie przy KUL CAN Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości - Think College - w zakresie edukacji inkluzyjnej osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi w systemie kształcenia ustawicznego m.in. prowadzenia badań, szkoleń wypracowania nowych rozwiązań w ww. zakresie.
 • Zakup sprzętu/oprogramowania na potrzeby funkcjonowania nowych jednostek, który będzie
  wykorzystywany również do digitalizacji zasobów Muzeum KUL i przygotowywania materiałów szkoleniowych.
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych w formatach,
  które nie dyskryminują osób niepełnosprawnych.
 • Przygotowanie materiałów do nauczania języków obcych osób niesłyszących i niewidomych.

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021, godz. 12:52 - Agnieszka Głąb