XI Tydzień Filozoficzny
Antropologia filozoficzna
19-23 lutego 1968Ks. Prof. S. Kamiński - Antropologia filozoficzna a inne działy poznania

O. Prof. M. A. Krąpiec - Człowiek w perspektywie śmierci

Ks. Mgr A. Wawrzyniak - Homo metaphysicus - Z antropologii egzystencjalistycznej

Ks. Doc. Dr J. Majka - Człowiek w społeczeństwie

Ks. Prof. Dr K. Kłósak - O transcendencji i immanencji człowieka w odniesieniu do przyrody

S. Dr Z. Zdybicka - Człowiek a religia

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 03:58 - Daniel Bielski