XIII Tydzień Filozoficzny Poznanie jako czynnik konstytuujący byt ludzki19-23 lutego 1970

Istnieje sprawozdanie z tego Tygodnia, jednak bez sprecyzowanych tematów referatów.

 

o. prof. M. A. Krąpiec - [Metafizyczna struktura poznania ludzkiego]

doc. M. Gogacz - [Propozycje nowych rozwiązań w ramach tomistycznej teorii człowieka (zagadnienia intelektu)]


dr prof. K Pomian - [Obrona nierelatywnego charakteru poznania i wiedzy na gruncie pozytywizująco- strukturalistycznym]

prof. Leo Gabriel (Wiedeń) - [Pierre'a Teilharda de Chardina ewolucyjna koncepcja czlowieka jako istoty kosmicznej]

 

ks. prof. S. Kamiński - [Aktualne propozycje rozwiązań roli zmysłów i rozumu w teorii naukowej]

doc. A. B. Stepień - [Rola rozumu w poznaniu (?)]

 

W ramach Tygodnia odbyło się spotkanie dyskusyjne z dr prof. K. Pomianem na temat roli filozofii we współczesnym świecie.

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:51 - Jarosław Moroz