XLV Tydzień Filozoficzny
Język - poznanie - rzeczywistość
24-27 lutego 2003Poniedziałek 24 lutego

12.15 Msza Święta
15.00 Ks. Prof. A. Szostek - Rektor KUL, Joanna Gajewska - Vice - prezes KSF KUL - Rozpoczęcie Tygodnia
15.30 O. Prof. M. A. Krąpiec (KUL) � Rzeczywistość a język
17.00 Ks. Prof. A. Maryniarczyk (KUL) � Rola języka naturalnego w metafizyce klasycznej
19.00 Koncert filozoficzny, Orkiestra św. Mikołaja


Wtorek 24 lutego

10.00 Abp Prof. J. Życiński (KUL) � Rola matematyki w języku nauk przyrodniczych
12.00 Prof. L. Koj (UMCS) � Rola języka w upowszechnianiu filozofii
15.00 Ks. Prof. Z. Chlewiński (KUL) � Myślenie � język. Kontrowersje teoretyczne
16.30 Ks. Prof. J. Herbut (KUL) � Logiczne i pozalogiczne aspekty języka religijnego
19.00 Uroczysta kolacja


Środa 25 lutego

10.00 Dwugłos: Ks. Prof. A. Bronk (KUL) � Dr S. Majdański (KUL): Czy badając język, dowiadujemy się czegoś o człowieku? (z odniesieniem do Anny Wierzbickiej)
12.00 Prof. A. Kaniowski (UŁ) � Ujęzykowienie sacrum
15.00 Dr hab. T. Szubka (KUL) � Filozofia analityczna a język
16.30 Prof. R. Piłat (IFiS PAN) � Filozofia i lingwistyka
19.00 Maraton filmowy


Czwartek 26 lutego

10.00 Prof. Timo Airaksinen (Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia) - Berkeley on the Divine Language of Nature (Berkeley o Boskim Języku Natury)
12.00 Dyskusja: Problematyka języka w filozofii polskiej XX w. � próba oceny
- Prof. S. Kiczuk
- Prof. L. Koj
- Dr S. Majdański
- Prof. A. B. Stępień
� Prof. T. Szubka
Dr A. Gut � Podsumowanie XLV Tygodnia Filozoficznego

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:14 - Daniel Bielski