wielka_brytania

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ONLINE

 

Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej

21-23 czerwca 2021

 

 

Problematyka:

1.Społeczne i gospodarcze efekty cyfryzacji.          

2.Nowe szanse i ryzyka.

3.Cyfrowa transformacja (miast, państw, przedsiębiorstw, instytucji kultury).

4.Praca i nowe technologie.                      

5.Ocena technologii.                 

6.Scenariusze przyszłości.

 

 

Publikacja: „Zeszyty Naukowe KUL” (40 pkt); „Roczniki Nauk Społecznych” (40 pkt); „Transformacje”(20 pkt)

 

 

Konferencja organizowana w ramach projektu „Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej”; Program: "Doskonała nauka".

 

Zgłoszenia: conference.digital.future@gmail.com

 

logo_ministerstwo_poziom_pl logo_kul_jpg

 

Patronat honorowy

 Program konferencji

 

 

Terminy:

Zainteresowanych udziałem i przygotowaniem referatu na konferencję prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających:

–informację o autorze (autorach),

–tytuł referatu,

w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

 

Na pełne teksty artykułów oczekujemy do 15 lipca 2021 roku.  Teksty, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w czasopismach: „Zeszyty Naukowe KUL” (40 pkt); „Roczniki Nauk Społecznych” (40 pkt); „Transformacje”(20 pkt). Teksty powinny spełniać wymogi redakcyjne poszczególnych czasopism. W „Zeszytach Naukowych KUL” będą publikowane teksty poświęcone problematyce wartości.

 

Opłata konferencyjna wynosi 500,00 zł.

Prosimy o realizację opłaty do dnia 15 czerwca 2021 roku.

Język konferencji: polski, rosyjski, angielski.

 

Konto konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin

Bank PEKAO S.A. III O/Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 64, 20-075 Lublin

nr konta: 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

tytułem: Konferencja „Cyfrowa przyszłość…..”.

 

 

Adres do korespondencji:

Instytut Nauk Socjologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

RACŁAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN

POLSKA

Tel. (81) 445-33-55

Fax: (81) 445-33-55


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Alina Betlej – Przewodnicząca, e-mail: alina.betlej@kul.pl

Dr Alina Danileviča –  Vice- przewodnicząca, e-mail: alina.danilevica@du.lv

 

Sekretariat Polska:

Dr Krzysztof Jurek –  e-mail: Krzysztof.jurek@kul.pl

Dr Tomasz Peciakowski –  e-mail:tomasz.peciakowski@kul.pl

 

Sekretariat zagranica:

Dr Dawid Błaszczak – e-mail: dawid-blaszczak@wp.pl

Mgr Jan Gondek –  e-mail: jan-gondek@wp.pl


KOMITET NAUKOWY

Przedwodniczący:

–Dr Alina Betlejkierownik projektu „Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej”, Instytut Nauk Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska,

–Prof. Rabaz Abesadze – Dyrektor Instytutu Ekonomii im. Paata Gugushvili Uniwersytetu Państwowego im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja,

–Prof. Giorgi Gaganidze – Dziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu, Uniwersytet Państwowy im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja,

–Dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska,

–Prof. inż. Jan Kaźmierczak- Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii (PTOT), Polska,

–Prof. dr Vladimirs Menshikovs – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa,

–Prof. Vladimer Papava  – Pracownik naukowy Gruzińskiej Narodowej Akademii Nauk, Wydział Ekonomii i Biznesu, Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili Uniwersytetu Państwowego im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja

– Prof. inż. Sławomir Partycki – Instytut Nauk Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

–Prof. Avtandil Silagadze – Academician at the Georgian National Academy of Sciences, Faculty of the Economics and Business, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia,

– Prof. Lech W. Zacher- Prezes Fundacji Edukacyjnej „Transformacje”, Polskie Towarzystwo Oceny Technologii (PTOT), Polska

 

Zespół:

–Dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Dr hab. Monika Adamczyk– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Prof. Giorgi Berulava – Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Uniwersytet Państwowy im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi,

–Prof. Vakhtang Burduli – Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Uniwersytet Państwowy im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi,

–Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PTOT,

–Prof. Olga Brusilowska – Uniwersytet Narodowy im. I.I. Mechnikowa w Odessie,

–Dr hab. .Helena Ciążela, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej, PTOT,

–Prof. Lina Datunashvili – Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Uniwersytet Państwowy im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi,

–Dr hab. Paweł Dec, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

–Dr hab. Dominika Dzwonkowska prof. UKSW– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PTOT,

–Dr inż. Marie Gabrysova - Uniwersytet Śląski w Karwinie, Czechy,

–Prof. Lesław Haber – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,

–Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Prof. Marek Gzik –Politechnika Śląska, PTOT,

–Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – Politechnika Białostocka, PTOT,

–Prof. Volodymyr Humeniuk– Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu,

–Prof. Tomas Kačerauskas–Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina,

–Prof. Nazira Kakulia – Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javaksiszvili w Tbilisi,

–Prof. Mamuka Khuskivadze – Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi

–Prof. Irena Kokina– Uniwersytet w Daugavpils,

Prof. Natalija Konovalova – Uniwersytet RISEBA, Ryga

–Prof. dr hab. Jolanta Kopka – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,

–Prof. dr Władimir Korobov– Uniwersytet w Chersonie,

 

(*) Prof. dr hab. Alfred Kuratashvili - Gruzińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja

 

–Prof. dr Murman Kvaratshelia – Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi,

–Dr Hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ- Politechnika Śląska, PTOT,

–Prof. Tia Lazarashvili – Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi ,

–Dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PTOT,

–Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski,

–Dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Dr hab. Andrzej Loska, prof. PŚ– Politechnika Śląska, PTOT,

–Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polska,

–Prof. dr hab. Antanas Makstutis – Litewska Akademia Wojskowa,

–Prof. dr Victor Mocanu - Mołdawska Akademia Nauk,

–Dr Aram Navasardyan – Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego,

–Prof. Ewa Okoń-Horodyńska –Uniwersytet Jagielloński, PTOT,

–Dr Valerij Omelczenko- Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu,

–Prof. Kazimierz Perechuda- Uniwersytet Wrocławski,

–Ks. Dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

–Dr hab. Beata Pitułaprof. PŚ- Politechnika Śląska, PTOT,

–Prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

–Dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB - Politechnika Białostocka,

–Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

–Dr Oksana Ruza– Uniwersyte w Daugavpils,

–Prof. Aleksander Sieroń–  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, PTOT,

–Prof. Avtandil Silagadze – Pracownik naukowy Gruzińskiej Narodowej Akademii Nauk, Wydział Ekonomii i Biznesu, Uniwersytet Państwowy im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi,

–Dr hab. Małgorzata Skórzewska- Amberg, prof. ALK– Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

–Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

–Dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

–Prof. dr hab. Marek Szczepański – Uniwersytet Śląski,

–Prof. Janis Teivans-Trejnovskij - Uniwersytet w Daugavpils,

–Prof. Lia Totladze – Instytut Ekonomii im. Paata Gugushvili, Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi,

–Dr Vladas Tumalavičius– Institute of Humanities and Social Sciences,
Daugavpils University, Latvia; The General Jonas Žemaitis Military
Academy of Lithuania, Lithuania

–Prof. Manuela Tvaronavičienė– Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina,

–Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki,

–Prof. dr hab. Elena Wankiewicz – Witebski Uniwersytet Technologiczny,

–Prof. dr hab. Paweł Woroniecki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

–Dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

–Prof. Lech W. Zacher – Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, PTOT,

–Dr hab. Zdzisław Zagórski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski


ORGANIZATORZY

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Polska

 INSTYTUT NAUK SOCJOLOGICZNYCH

 

logo_kul_jpg

 

 

PAŃSTWOWY UNIWERSYTET W TBILISI (TSU) im. IVANE JAVAKHISHVILI, Gruzja

WYDZIAŁ EKONOMII I BIZNESU

 

gruzja

 

INSTYTUT EKONOMII im. PAATA GUGUSHVILI (TSU), Gruzja

 

gruzja_2

 

UNIVERSYTET W DAUGAVPILS, Łotwa

INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 

university_of_daugavpils_arms

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Polska

 KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

Prof. Tomasz Szapiro nowym rektorem SGH

 

ptot_logo_h

 

 

FUNDACJA EDUKACYJNA TRANSFORMACJE, Polska

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2021, godz. 19:06 - Alina Betlej