XXIII Tydzień Filozoficzny
Człowiek a kultura
25-28 lutego 1980O. Prof. M. A. Krąpiec - Człowiek twórcą kultury

Doc. A. Rodziński - O alternatywach kultury

Dr A. Stanowski - Społeczeństwo, kultura, autonomia osoby ludzkiej

Prof. A. B. Stępień - Uwagi o antropologii marksistowskiej w Polsce

Ks. Prof. S. Kamiński - (?)

Dyskusje:
- Człowiek a religia
- Człowiek a moralność
- Człowiek a sztuka
- Człowiek a język

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:00 - Daniel Bielski