XXIX Tydzień Filozoficzny
Istota i granice wolności
23-26 lutego 1987Poniedziałek 23 lutego

12.15 Msza Św.
13.00 Obiad
14.30 Otwarcie Tygodnia
15.00 Ks. Prof. M. Kurdziałek - Grecko-rzymska i wczesnochrześcijańska koncepcja wolności
17.00 Spotkanie z Profesorami Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
18.30 Kolacja
20.00 Wieczór studencki


Wtorek 24 lutego

9.00 Msza Św.
10.00 O. Prof. M. A. Krąpiec - O rozumienie wolności
11.30 Prof. K. Obuchowski - Uwagi psychologa o wolności
13.00 Obiad
14.30 Doc. M. J. Siemek - Dwie kocepcje wolności - Marks a Hegel
17.00 Spotkanie z Prof. K. Obuchowskim i Doc. M. J. Siemkiem
18.30 Kolacja


Środa 25 lutego

9.00 Msza Św.
10.00 Ks. Prof. T. Styczeń - Wolność w prawdzie
11.30 Prof. H. Samsonowicz - Rola jednostki w dziejach
13.00 Obiad
15.00 Spotkanie z Prof. A. B. Stępniem
17.00 Video - Kurs antropologii w Kenosha (O. Prof. M. A. Krąpiec, Dr P. Jaroszyński)
18.30 Kolacja


Czwartek 26 lutego

9.00 Msza Św.
10.00 Dr W. Chudy - Refleksja wolności w perspektywie kultury nowożytnej
11.30 Prof. A. B. Stępień - Istota i uwarunkowania wolności - Podsumowanie obrad Tygodnia
12.30 Dr P. Jaroszyński - Zamknięcie XXIX Tygodnia Filozoficznego
13.00 Obiad

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:05 - Daniel Bielski