XXVII Tydzień Filozoficzny
Jakiej filozofii potrzeba współczesnej kulturze?
25-28 lutego 1985Doc. J. Czerkawski - Słowo wstępne

Prof. A. Grzegorczyk - O subiektywności norm moralnych

Ks. Dr A. Szostek - Filozoficzne implikacje obiektywizmu w etyce

Prof. B. Skarga - O wierności

S. Prof. Z. Zdybicka - Filozofia a koncepcja i afirmacja Boga

Doc. S. Amsterdamski -Problemy współczesnej refleksji nad nauką

O. Prof. M. A. Krąpiec - Jakiej filozofii nam potrzeba

Prof. M. Gogacz - Osoba i kultura

Prof. S. Kamiński - O kryteriach wyboru filozofii

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:03 - Daniel Bielski