XXXVI Tydzień Filozoficzny
Demokracja i demokracje
7-10 marca 1994Poniedziałek 7 marca

12.15 Msza Św. (homilia O. Prof. M. A. Krąpiec)
15.00 Ks. Prof. S. Wielgus - Rektor KUL - Otwarcie Tygodnia
15.15 Dr hab. P. Jaroszyński - Demokracja - ochlokracja czy politeia
17.00 Konwersatorium Techniczne błędy demikracji - prowadzenie J. Korwin-Mikke


Wtorek 8 marca

10.00 O. Prof. M. A. Krąpiec - czy tylko demokracja?
12.00 Dr J. Bartyzel - Dlaczego nie demokracje?
15.00 Dr K. Wroczyński - Demokracja a sprawiedliwe prawo
17.00 Konwersatorium - Wartość słowa w demokracji - prowadzenie Red. T. Żeleźnik (Słowo Dziennink katolicki)


Środa 9 marca

10.00 Dr hab. H. Kiereś - Demokracja a wolność artystyczna
12.00 Ks. Prof. S. Kowalczyk - Dylematy liberalnej koncepcji wolnośći
15.00 Dr hab. R. Legutko
17.00 Konwersatorium - Manipulowanie demokracją - prowadzenie Red. J. M. Jackowski
19.00 Uroczysta kolacja


Czwartek 10 marca

10.00 Prof. K. Olbrycht - Demokracja a wychowanie
12.00 Ks. Dr A. Wierzbicki - Demokracja bez wartości?
14.00 Ks. Dr hab. A. Maryniarczyk - Podsumowanie obrad Tygodnia
16.30 Konwersatorium towarzyszące - Czy demokracja jest możliwa? - prowadzenie M. Jurek

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:06 - Daniel Bielski