Stefan GrabińskiMaszynista Grot. Z mojej pracowni, wstęp P. Komar, oprac. W. Kruszewski, Lublin 2011.

 

maszynista-grot.gif

 

fragment_opowiadania.pdf

 

 

 

Wojciech KruszewskiGabriel Drozd - nieznany dramat Anny Kamieńskiej, "Studia i Materiały Lubelskie" 2012, t. 16, s. 35-40. Tekst dramatu (w oprac. A. Ptak i W. Kruszewskiego): tamże, s. 41-65.

 

St16.jpg

 

 Gabriel_Drozd.pdf

 

 

 

Dorota Niedziałkowska, Dandyzm w „Dwóch biegunach” i „ArgonautachElizy Orzeszkowej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” Rok IV (XLVI) 2011, s. 102-120.

 

wie_XIX_2011_okladka.min.jpg

 

dandyzm.pdf

 

 

 

 

Autor: Edytor
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2012, godz. 12:48 - Artur Truszkowski