Zainteresowania naukowe

korespondencja sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, zwłaszcza relacje pomiędzy literaturą a muzyką (libretta operowe, „muzyczność” literatury oraz sposób funkcjonowania dzieł literackich w partyturach muzycznych) oraz oddziaływanie tradycji ikonograficznej na literaturę; hermeneutyka literacko-muzyczna; recepcja twórczości poetów polskiego oświecenia i romantyzmu, „długie trwanie” epok minionych (zwłaszcza baroku) w kulturze oświecenia i romantyzmu, tradycja retoryczna w literaturze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 09:10 - Agata Seweryn